بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی : ملاحظه می کنید به حمدالله مجلس کنونی ما در مسائل بین المللی مواضع خیلی خوبی می گیرد . این خیلی برای کشور مغتنم است .

۱۳۹۴/۱۰/۱۹

مطالب مشابه
دیدگاه ها