گزارش تصویری: دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی چین و ایران با علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ با رئیس گروه دوستی پارلمانی چین و ایران دیدار و گفت و گو کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

دیدگاه ها