دیدار سفیر ژاپن در تهران با علاءالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ با سفیر ژاپن در تهران دیدار و گفت و گو کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

دیدگاه ها