دیدار علاءالدین بروجردی با جمعی از مردم شهرستان بروجرد

علاءالدین بروجردی یکشنبه ۲۳ دی ماه با جمعی از مردم شهرستان بروجرد دیدار و گفتگو کرد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

دیدگاه ها