بروجردی تشریح کرد:بررسی عملکرد رایزن های اقتصادی در توسعه تجارت

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:فاصله فعالیت های رایزن های اقتصادی تا وضعیت مطلوب کم نیست.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
علاءالدین بروجردی

علاء الدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به عملکرد و نقش رایزن های اقتصادی در خارج از کشور گفت: به نظر بنده در زمینه اقتصاد و ارتباط با کشور های مختلف به خصوص کشور های همسایه، نیازمند یک بازنگری جدیدی هستیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیافزود: در عرصه بین المللی، سیاست ها باید خیلی فعال تر عمل شود، به خصوص در زمینه برگزاری نمایشگاه های متعدد و ارائه محصولات، با توجه به اینکه خیلی از تولیدات داخلی کشور انصافاً تولیداتی با استاندارد بسیار خوب جهانی است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در مقطع فعلی به خصوص در تحریم های آمریکا ما نیازمند یک حرکت جهادی هستیم، هم در سطح مدیران اقتصادی و تجاری داخلی و هم در منطقه و نمایندگی های اقتصادی در دیگر کشورها.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نقش رایزن های اقتصادی تاکنون خوب بوده است، گفت: فاصله فعالیت های رایزن های اقتصادی تا وضعیت مطلوب کم نیست.

دیدگاه ها