بروجردی: اروپا کارنامه قوی و قابل قبولی در خصوص اجرای مفاد برجام نداشته است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:بدقولی اروپا شاید از نظر زمانی با موضع‌گیری جدی روبه‌رو نشد،اما بدون شک درباره محتوا و پیوست‌های کانال اروپا نمی‌تواند شرط و شروط تعیین کند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
علاالدین بروجردی

علاءالدین بروجردی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره روند فعالیت و تصمیم‌گیری درباره ایجاد ابزار ویژه مالی اروپا با ایران ” INSTEX” گفت: اروپا تا به امروز نتوانسته استقلال قابل توجهی نسبت به آمریکا از خود نشان دهد. متاسفانه تحت جو خروج آمریکا از برجام آنها نیز کارنامه قوی و قابل قبولی در خصوص اجرای مفاد برجام از جانب غرب نداشتند.

بروجردی با بیان این که کانال مالی ایران و اروپا با تاخیر به نقطه آغاز فعالیت رسیده است، گفت: اروپا در زمان‌بندی آغاز فعالیت کانال مالی با ایران تخلفات جدی داشته و بدقولی اروپا شاید از نظر زمانی با موضع‌گیری جدی روبه‌رو نشد اما بدون شک درباره محتوا و پیوست‌های کانال اروپا نمی‌تواند شرط و شروط تعیین کند.

وی در خصوص درباره مشروط شدن اینستکس به پیوستن ایران به FATF تاکید کرد: روند بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام روندی در حوزه سیاست داخلی ایران است و اروپا نمی‌تواند فعالیت کانال مالی ایران و اروپا را منوط به تصویب این موضوع کند.

دیدگاه ها