بروجردی مطرح کرد؛ آمریکا درصدد تاثیرگذاری بر افکار مسئولین کشورها بر علیه ایران است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سفرهای مسئولین کشور ما در شرایط فعلی بسیار مفید و موثر است زیرا دشمنان درصدد تاثیرگذاری منفی بر افکار مسئولین کشورها بر علیه ایران هستند.

علاءالدین بروجردی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص سفرهای وزیر امورخارجه کشورمان به چهار کشور آسیایی گفت: با توجه به اینکه دشمنان کشورمان در سطح گسترده‌ای در منطقه ما تحرک دارند و با  اطلاع‌رسانی غلط و فضا سازی وسیع و سیاه نمایی که می کنند، سعی دارند بر افکار مسئولین کشورها تاثیر بگذارد، ضرورت دارد که دیپلماسی ما فعال تر از وضع موجود باشد.

تحرک در عرصه بین المللی ضروری است

 وی با تاکید بر اینکه باید در عرصه بین المللی تحرک جدی و دائمی داشته باشیم افزود: با هدف خنثی کردن مطالب کذب انتقادی که از سوی دشمنان بر علیه ما صورت گرفته و با تشریح مواضع به حق خود در برجام و سایر مسائل بین‌المللی، تشدید فعالیت ایران در این زمینه ضروری و مفید است.

دشمن درصدد تاثیرگذاری بر افکار کشورها بر علیه ایران است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سفرهای مسئولین کشور ما در شرایط فعلی بسیار مفید و موثر است زیرا دشمنان به ویژه آمریکا درصدد تاثیرگذاری منفی بر افکار کشورها بر علیه ایران هستند و ما می توانیم در مقابل اقدامات خصمانه دشمن علیه ایران حقانیت خود را به دنیا ثابت کنیم.

دیدگاه ها