بروجردی تشریح کرد:تحریم های پتروشیمی چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد تحریم پتروشیمی گفت: پتروشیمی از فرآوردهای مهم صادراتی ما است؛ البته تحریم به آن معنا نیست که ما معاملات خود در پتروشیمی را انجام نمی‌دهیم که این کار از طریق کشورهایی مثل چین و روسیه و خیلی از کشورهای دیگر ادامه پیدا می‌کند آمریکا هم در این بین همچون نفت فشار خود را ادامه خواهد یافت.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: اقدامات آمریکا با وضع تحریم‌های جدید و اضافه کردن تحریم‌ها برای تسلیم کردن و وادار کردن ما به مذاکره است، تصوری که باطل است و به هیچ وجه زیر بار فشارهای غیرمنطقی آمریکا نمی‌رویم.

وی با اشاره به تحریم اخیر پتروشیمی از سوی آمریکا گفت: آمریکا سیاست قدیمی و نخ نمای چماق و هویج را دنبال می‌کند یعنی از یک طرف برای مذاکره پیام داده و واسطه می‌تراشند و تلاش می‌کند ایران و افکار عمومی را فریب دهد که در حال مذاکره بوده اما دولت ایران قبول نمی‌کند اما از طرف دیگر با ایجاد فشار و خروج غیرقانونی از برجام تحریم‌های جدید وضع کرده و لیست تحریم‌های را بلندتر می‌کند اقداماتی که همه برخلاف توافقات و مقررات بین المللی است.

وی افزود: آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که با وارد کردن فشار و تحریم می‌توانند ما را تسلیم و وادار به مذاکره کنند؛ تصوری که باطل است. ما به هیچ وجه زیر بار فشارهای غیرمنطقی آمریکایی‌ها نمی‌رویم؛ البته که دنیا هم از هنجارشکنی‌های ترامپ استقبال نکرده است؛ نمونه آن توافق چین و روسیه درباره حذف دلار از معاملات بین المللی است؛ این یعنی اکثر کشورها مخالف اقدامات غیرقانونی و هنجارشکنانه آمریکا هستند.

به گزارش ایسنا بروجردی در مورد تحریم پتروشیمی گفت: پتروشیمی از فرآوردهای مهم صادراتی ما است؛ البته تحریم به آن معنا نیست که ما معاملات خود در پتروشیمی را انجام نمی‌دهیم که این کار از طریق کشورهایی مثل چین و روسیه و خیلی از کشورهای دیگر ادامه پیدا می‌کند آمریکا هم در این بین همچون نفت فشار خود را ادامه خواهد یافت.

دیدگاه ها