دسته: ویدیوها

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی : ملاحظه می کنید به حمدالله مجلس کنونی ما در مسائل بین المللی مواضع خیلی خوبی می گیرد . این خیلی برای کشور مغتنم است . ۱۳۹۴/۱۰/۱۹