پاسخ نماینده بروجرد به تهمت های انتخاباتی

 نماینده محبوب مردم بروجرد در پی ترویج تهمت انتخاباتی در فضای مجازی به آنها پاسخ داد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها