گزارش تصویری دیدارها و رایزنی بروجردی در روسیه

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و هیات همراه یکشنبه ۱۳ اسفند ماه به منظور شرکت در اجلاس مشترک اقتصادی و به دعوت رئیس دومای روسیه به این کشور سفر کردند .

 

دیدگاه ها