بدرقه رئیس مجلس دومای روسیه توسط علاءالدین بروجردی

ویاچسلاو ولودین، رئیس مجلس دومای روسیه شب گذشته با بدرقه علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را ترک کرد.

 

 

 

 

 

دیدگاه ها