علاءالدین بروجردی در جمع فرماندهی و پرسنل پادگان مهندسی بروجرد؛برای رسیدن به این جایگاه رفیع هزینه ها داده ایم + فیلم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع فرماندهی و پرسنل پادگان مهندسی بروجرد به جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و تصریح کرد؛ ما برای رسیدن به این جایگاه در برابر قدرت های استکباری ایستاده ایم و هزینه های زیادی متقبل شده ایم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛  علاالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع فرماندهی و پرسنل پادگان مهندسی بروجرد به جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای اشاره کرد و تصریح کرد؛ ما برای رسیدن به این جایگاه در برابر قدرت های استکباری ایستاده ایم و هزینه های زیادی متقبل شده ایم.

دیدگاه ها