حضور دکتر باهنر و آقای بروجردی در مقبره الشهداء و ادای احترام به شهدای گمنام بروجرد

حضور دکتر باهنر و آقای بروجردی در مقبره الشهداء و ادای احترام به شهدای گمنام بروجرد

photo_2016-04-24_00-20-44

مطالب مشابه
دیدگاه ها